Xiamen

Downtown Xiamen
South Putuo Temple in Xiamen
Sunset in Xiamen
Xiamen Island and its small sibling, Gulangyu
Temple on the Sunlight Rock on Gulangyu
View from the Sunlight Rock across Gulangyu and Xiamen
Colonial architecture on Gulangyu